شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
راحله-9
ادر مي زنند فکر کنم مادر آمده ز کوچه ها بنفشه ترين مادر آمده او رفته بود حق خودش را بياورد ديگر زمان خونجگري ها سر آمده وقتي رسيد اول مسجد صدا زدند بيرون رويد دختر پيغمبر آمده سوگند بر بلاغت پيغمبرانه اش با خطبه هاش از پس آنها بر آمده سوگند بر دلايل پشت دلايلش در پيش او مدينه به زانو در آمده مردم حريف تيغ کلامش نمي شوند انگار حيدر است که در خيبر آمده
راحله-9
وقتي که رفت از قدمش ياس مي چکيد يعني چه ديده است که نيلوفر آمده ؟ گنجينه هاي عرش الهي براي اوست هرچند گوشواره اش از جا در آمده در کنج خانه بستري آماده مي کنم در مي زنند فکر کنم مادر آمده
mp3 player شوکر
رسول دوستي
0 امتیاز
0 برگزیده
11 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
رسول دوستي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top